Verzekering

De gemeente Barneveld heeft een verzekeringspakket afgesloten, die de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken.
 
De collectieve verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger woonachtig in de gemeente Barneveld die "in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend".
 
Via de volgende link is op de website van de vrijwilligers centrale alle informatie over deze gratis verzekering te vinden.
 
Inleiding
Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Niet alle vrijwilligers zijn even goed verzekerd. De gemeente Barneveld heeft een verzekeringspakket afgesloten, die de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente Barneveld vindt het belangrijk om ook op deze manier het belang van het vrijwilligerswerk te benadrukken. De gemeente hoopt ook, dat zodoende méér mensen vrijwilligerswerk gaan verrichten.
 
Voor wie?
De collectieve verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger woonachtig in de gemeente Barneveld die "in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend".
 
Alle vrijwilligers zijn verzekerd:
- ongeacht hun leeftijd;
- ook bij eenmalige activiteiten;
- geen minimum aantal uren;
- ook bij kerkelijk werk, sport- en buurtactiviteiten.
 
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.
Stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen ook niet onder de definitie van vrijwilligers.
 
Verzekeringspakket
- Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers;
- Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers.
- Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen;
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers;
- Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen;
- Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers.
Voor een uitgebreider verzekeringsoverzicht zie ommezijde (bijgevoegd bestand)
 
Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie
Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is, dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger die woont in de gemeente Barneveld, bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd!
 
Schade... en dan?
De vrijwilliger of rechtspersoon download het digitale schadeformulier van de site van de Vrijwilligers Centrale Barneveld
 
Meer informatie
 
Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met:
Vrijwilligers Centrale Barneveld
 
Voor de goede orde, dit is dus geen verzekering voor “alle leden” van de vereniging, maar alleen voor de leden die als vrijwilliger onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten voor – in ons geval – de LTC Barneveld.
 
De belangrijkste informatie (met Verzekeringsoverzicht Vrijwillige Polis) is ook te vinden in bijgaand PDF bestand. Voor alle schadeverzekeringen geldt dat oudere verzekeringen in de dekking voor gaan op de dekking van deze verzekering (secundaire dekking). Via de aansprakelijkheidsverzekering is ook verzekerd de schade aan persoonlijke eigendommen van de vrijwilligers tegen de risico's van plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging, vernietiging of  vermissing.    
 
Tenslotte is nog belangrijk dat je je niet vooraf hoeft aan te melden. Pas als er schade is ontstaan, moet er actie ondernomen worden. Zie voor informatie over de procedure de website.
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 342 414 491

Adres

Plantagelaan 31
3772 MB Barneveld

KVK-nummer

40121203