BAANREGLEMENT

BAANREGLEMENT

 

OPENSTELLING GRAVEL en KUNSTGRASBANEN


Van 1 april t/m 30 november :     Alle banen.

Van 1 januari t/m 31 december : Kunstgras banen 7 t/m 9, 15 en 16.

Van 1 december t/m 30 maart:   Gravelbanen 1 t/m 6.

De bespeelbaarheid van de banen wordt bepaald door de Groundsman en het bestuurslid Parkbeheer.


De banen op het tennispark zijn geopend op;

Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 23.00 uur.

Zaterdag van 08.30 - 20.00 uur.

Zondag van 09.00 - 18.00 uur.

 

Als de kantine geopend is staat het grote hek open, anders kan men op bovenstaande tijden toegang krijgen met de ledenpas via het kleine hek.

Tijdens competitie en toernooien kan van de openingstijden worden afgeweken en kunnen de banen beperkt beschikbaar zijn voor vrij spelen.
Zie ook onder:” Lesbanen” en “Competitie en Toernooien”.


LESBANEN


De trainers dienen op het Afhangbord de banen tijdig maar niet onnodig te reserveren. Raadpleeg voor lessen de informatieborden en de website.


Indien er op zaterdag competitie of toernooiwedstrijden gespeeld moeten worden, worden alle lessen op vrijdag alleen op de banen 10-14 gegeven, in verband met het speelklaar maken van de banen voor de competitie.

Indien de gravel banen niet bespeelbaar zijn, mogen de trainers grasbaan 9 gebruiken, na reservering op het Afhangbord.


COMPETITIE en TOERNOOIEN

Tijdens de, met de KNLTB, georganiseerde competitie en toernooien, krijgen competitiespelers of toernooispelers voorrang op de gravel banen. De Verenigings
Competitie Leider (VCL) of de Verenigings Toernooi Leider (VTL) zal in overleg met TSM (Tennis School Maat) de baanbezetting van de gravelbanen bepalen.
De kunstgrasbanen zullen dan altijd vrij blijven voor recreanten.

De VCL of VTL draagt er zorg voor dat gravelbanen niet onnodig gereserveerd blijven voor de competitie of toernooien, de banen moeten worden vrijgegeven zodra ze niet meer gebruikt worden.

Deelnemers aan een competitie of een toernooi, mogen op de dag dat zij competitie of toernooi spelen, niet afhangen op de voor recreanten gereserveerde banen. Zij mogen alleen inspelen als er banen leeg zijn, zonder afhangen en zij moeten de baan verlaten zodra er recreanten hebben afgehangen.

SCHOOLTENNIS

Schooltennis zal worden gegeven op de grasbanen 7 t/m 9, eventueel aangevuld met baan 10 en 11. TSM draagt zorg voor het tijdig maar niet onnodig reserveren van de benodigde banen.

Tijdens de dagen en tijden dat er toernooi of competitie wordt gespeeld zal er geen schooltennis worden verzorgd.

SPEELRECHTEN

Alle jeugd en seniorleden hebben gelijke speelrechten, dit geldt ook voor zomerleden.

Tennis banen AFHANGEN

Afhangen (baan reserveren) via het Afhangbord is alleen mogelijk met een geldige ledenpas en men moet met minimaal 2, maximaal 4 personen afhangen. Afhangen is altijd verplicht, ook als er verder (bijna) niemand op de banen aanwezig is.

Zolang er nog vrije banen beschikbaar zijn is het niet toegestaan om banen af te hangen waarop wordt gespeeld, ook al is de gereserveerde speeltijd volgens het afhangsysteem voorbij. Controleer dit op de monitor in de hal, via “Overzicht banen”.

Als je de baan verlaat voordat de gereserveerde tijd voorbij is, wis dan de reservering uit het systeem. Iemand anders kan dan meteen deze baan weer reserveren. Het is niet mogelijk om via de website banen te reserveren.

Bij een dubbelspel moet door 4 personen worden afgehangen, anders geldt dit spel als een enkelspel met 30 minuten speeltijd. Indien men de partij onderbreekt voor b.v. koffie drinken dan wordt men geacht de baan te slepen en volledig te verlaten. Men dient dan eventueel de reservering op het Afhangbord te wissen zodat anderen gebruik van de baan kunnen maken.

Padel banen AFHANGEN en ONLINE RESERVEREN

Afhangen voor de padel banen gaat op dezelfde wijze als de tennis banen.
De speeltijd op de padel banen is voor 2, of 3 personen 30 minuten, voor vier personen 60 minuten.

Online reserveren kan via de ClubApp, die kan worden gedownload uit de App stores.
Het is niet toegestaan om meerdere online reserveringen per dag te maken om zo een langere periode op de baan te claimen.

PLICHTEN

Er dient rekening te worden gehouden met de clublessen (zie onder clublessen) en met vaste activiteiten zoals: racketochtend, racketmiddag en racketavonden, toernooien, competities en door het Bestuur goedgekeurde evenementen. Tijdens de racketavond en racketochtend kan de CRT over alle banen beschikken (excl. de lesbanen en de banen voor toernooien en of de competitie).

Als er een grasbaan vrij is, maar men wil op gravel spelen, mag men de langst bezette gravelbaan afhangen. Men heeft de vrije keuze of men op gravel of op kunstgras wil spelen.

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de onderstaande speeltijden: Enkelspel; 30 minuten en Dubbelspel; 45 minuten. Speelt u met drie personen, dan geldt dezelfde speeltijd als met twee personen; 30 minuten.

Bij onweer dient men onmiddellijk de banen te verlaten!

TENNISKLEDING

Tijdens het spelen is het dragen van tenniskleding (volgens de voorschriften van de KNLTB) en juiste tennisschoenen verplicht.

INTRODUCEREN


Als lid van de LTCB mag men een introducee meebrengen, men dient zich daarvoor te melden bij de bar in het clubhuis. De medewerkers zorgen ervoor dat men, op vertoon van zijn geldige spelerspas, met de introducé kan tennissen. Men dient wel een vergoeding te betalen voor de introducé. Men kan, met een maximum van 5 keer per jaar, uitsluitend worden geïntroduceerd door een lid van de LTC Barneveld. De naam van het LTCB lid wordt ter controle geregistreerd.

GEBRUIK VAN DE GRAVELBANEN

1. Men mag beslist niet spelen bij vorst, als er plassen op de baan staan alsmede tijdens regen, hagel- of sneeuwbuien. Alle instructies van de groundsman en het bestuurslid Parkbeheer moeten worden opgevolgd.

2. Direct na het beëindigen van de speelperiode is men verplicht de baan incl. de uitloopstroken te slepen en het sleepnet weer op de daarvoor bestemde plaats op te hangen. Het slepen dient te geschieden in cirkelvormige banen, van buiten naar binnen. Indien er water op de banen staan mag er NIET gesleept worden.

3. Regelmatig zullen de banen automatisch worden gesproeid. Men dient dan de baan te verlaten. Indien de baan te droog is, dient men deze na het slepen met de hand te sproeien.

4. Het is verboden over de netten te springen, te stappen of er op te leunen.

5. Men dient er voor te zorgen dat er niets op de banen wordt achtergelaten. Afval e.d. meenemen of in de aanwezige afvalbakken deponeren.

6. Roken op de banen is verboden!

GEBRUIK VAN DE KUNSTGRASBANEN

1. Bij sneeuw en opdooi mogen de banen niet worden bespeeld. Alle instructies van de groundsman en het bestuurslid Parkbeheer moeten worden opgevolgd.

2. Het is verboden over de netten te springen, te stappen of er op te leunen.

3. Men dient er voor te zorgen dat er niets op de banen wordt achtergelaten. Afval e.d. meenemen of in de aanwezige afvalbakken deponeren.

4. Roken op de banen is verboden!

VERLICHTING

1. De verlichting wordt door de dienstdoende clubhuismedewerker ingeschakeld indien het zicht onvoldoende is.

2. Er zal geen nieuw banenblok worden verlicht als er nog andere vrije verlichte banen zijn.

3. De verlichting kan maximaal tot 60 minuten voor sluiting van het park worden ingeschakeld.

4. Indien de verlichting op de banen 7 t/m 9 of 10 & 11, 12 t/m 14 en 15 en/of 16 aan is, dienen de laatste spelers die een banenblok verlaten dit aan de barmedewerker te melden, zodat deze de lampen uit kan doen.

ALLE LEDEN VAN DE LTC "BARNEVELD" WORDEN
GEACHT HET BAANREGLEMENT TE KENNEN EN OP DE
JUISTE WIJZE TE HANTEREN.

HET BESTUUR VAN DE LTC “BARNEVELD”, februari 2020

Baanreglement LTCB 022020.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 342 414 491

Address

Plantagelaan 31
3772 MB Barneveld

KVK-nummer

40121203