BAANREGLEMENT

OPENSTELLING GRAVEL-, KUNSTGRAS- en PADELBANEN  
 
Van 1 april t/m 30 november :        Alle banen.
Van 1 januari t/m 31 december :    Kunstgras en padelbanen  7 t/m 9, 15 t/m 17.
Van 1 december t/m 30 maart:       Gravelbanen 1 t/m 6 (weersafhankelijk)  
 
De bespeelbaarheid van de banen wordt bepaald door de Groundsman en het bestuurslid Parkbeheer.                             
 
De banen op het tennispark zijn geopend zoals vermeld op onze website.
 
Als de kantine geopend is staat het grote hek open, anders kan men op bovenstaande tijden toegang krijgen met de ledenpas via het kleine hek.  
 
Tijdens competitie en toernooien kan van de openingstijden worden afgeweken en kunnen de banen beperkt beschikbaar zijn voor vrij spelen. Zie ook onder:” Lesbanen” en “Competitie en Toernooien”.  
 
SPEELRECHTEN  
 
Alle jeugd en seniorleden hebben gelijke speelrechten. Dit geldt ook voor zomerleden.
 
Tennisbanen AFHANGEN  
 
Afhangen (baan reserveren) via het Afhangbord is altijd verplicht en alleen mogelijk met een geldige ledenpas! Men moet met minimaal 2, maximaal 4 leden afhangen. Met 4 leden is de speeltijd 45 minuten, bij 2 of 3 leden 30 minuten. Met de ledenpas (fysiek of digitaal) legitimeer je jezelf als lid van de vereniging! Bestuursleden mogen ten allen tijden om je ledenpas vragen ter controle!
 
Zolang er nog vrije banen beschikbaar zijn is het niet toegestaan om banen af te hangen waarop wordt gespeeld, ook al is de gereserveerde speeltijd volgens het afhangsysteem voorbij. Controleer dit op demonitor in de hal, via “Overzicht banen”.  
 
Bij het beëindigen van het spel is men verplicht de baan te slepen!    
 
Padel banen AFHANGEN en ONLINE RESERVEREN  
 
Afhangen (baan reserveren) via het Afhangbord of online is altijd verplicht en alleen mogelijk met een geldige ledenpas, de ClubApp of de website! Men moet met minimaal 2, maximaal 4 leden afhangen. Met 4 personen is de speeltijd 60 minuten, bij 2 of 3 leden 30 minuten. Met de ledenpas (fysiek of digitaal) legitimeer je jezelf als lid van de vereniging! Bestuursleden mogen ten allen tijden om je ledenpas vragen ter controle!
 
Online reserveren kan via de ClubApp of de Website (na inloggen). De ClubApp kan worden gedownload uit de App stores voor Android of iOs. Er kan 1 online reservering per dag gemaakt worden.  
 
Bij het beëindigen van het spel is men verplicht de baan te slepen!  
 
GEBRUIK VAN DE TENNISBANEN  
 
1. Men mag beslist niet spelen bij opdooi of als er plassen op de baan staan, alsmede tijdens regen, ijzel, hagel- of sneeuwbuien. Alle instructies van de groundsman en het bestuurslid Parkbeheer moeten worden opgevolgd.  
 
2. Direct na het beëindigen van de speelperiode is men verplicht de baan incl. de uitloopstroken te slepen en het sleepnet weer op de daarvoor bestemde plaats op te hangen. Het slepen dient te geschieden in cirkelvormige banen, van buiten naar binnen (geldt niet voor kunstgrasbanen). Indien er water op de banen staat (plassen) mag er NIET gespeeld en gesleept worden. Sleep de banen vooraf als er eikels of blad op de banen liggen, sleep alles in een hoek van de baan.  
 
3. Regelmatig zullen de banen automatisch worden gesproeid. Men dient dan de baan te verlaten. Indien de baan te droog is, dient men deze na het slepen met de hand te sproeien (geld niet voor de kunstgrasbanen).
 
4. Het is verboden over de netten te springen, te stappen of er op te leunen.
 
5. Men dient er voor te zorgen dat er niets op de banen wordt achtergelaten. Afval e.d. meenemen of in de aanwezige afvalbakken deponeren.  
 
6. Roken op en buiten de banen is verboden!  
 
GEBRUIK VAN DE PADELBANEN  
 
1. Bij sneeuw mogen de banen niet worden bespeeld. Alle instructies van de groundsman en het bestuurslid Parkbeheer moeten worden opgevolgd.  
 
2. Als er eikels of blad op de banen liggen, hark deze dan buiten de baan bij elkaar voordat er gespeeld gaat worden. Dit verlengd de levensduur van de kunstgrasmat.
 
3. Direct na het beëindigen van de speelperiode is men verplicht de baan te slepen en de sleepmat weer op de daarvoor bestemde plaats op te hangen. Het slepen dient te geschieden in cirkelvormige banen, van buiten naar binnen. Indien er water op de banen staat (plassen) mag er NIET gespeeld en gesleept worden.  
 
Het slepen is van groot belang om het zand op de baan gelijkmatig te verdelen, om glijpartijen te voorkomen. Bij zeer droog weer kan de baan vooraf besproeit worden, ook om uitglijden te voorkomen!  
 
4. Het is verboden over de netten te springen, te stappen of er op te leunen.  
 
5. Men dient er voor te zorgen dat er niets op de banen wordt achtergelaten. Afval e.d. meenemen of in de aanwezige afvalbakken deponeren.  
 
6. Roken op en buiten de banen is verboden!  
 
TENNISKLEDING
 
Tijdens het spelen is het dragen van tenniskleding (volgens de voorschriften van de KNLTB) en juiste tennisschoenen, padelschoenen of allcourt schoenen verplicht.  
 
PLICHTEN  
 
Er dient rekening te worden gehouden met de clublessen (zie onder clublessen) en met vaste activiteiten zoals: racketochtend, racketmiddag en racketavonden, toernooien, competities en andere door het Bestuur goedgekeurde evenementen. Tijdens de racketavond en racketochtend kan de CRT over alle banen beschikken (excl. de lesbanen en de banen voor toernooien en of de competitie).  
 
Als er een grasbaan vrij is maar men wil op gravel spelen mag men de langst bezette gravelbaan afhangen. Men heeft de vrije keuze of men op gravel of op kunstgras wil spelen.
 
Bij onweer dient men onmiddellijk de tennisbanen of padelbanen te verlaten!  
 
VERLICHTING  
 
1. De verlichting wordt door de dienstdoende clubhuismedewerker ingeschakeld indien het zicht onvoldoende is.
 
2. Er zal geen nieuw banenblok worden verlicht als er nog andere vrije verlichte banen zijn.
 
3. De verlichting kan maximaal tot 60 minuten voor sluiting van het park worden ingeschakeld.  
 
4. Indien de verlichting op de banen 7 t/m 9 of 10 & 11, 12 t/m 14 en 15 t/m 17 aan is dienen de laatste spelers die een banenblok verlaten dit aan de barmedewerker te melden, zodat deze de lampen uit kan doen.  
 
5. Bij de padelbanen (15 t/m17) bevindt zich een knop (per baan) waarmee het licht voor een uur aangedaan kan worden. Na een uur gaat het licht automatisch weer uit.  
 
6. Bij het niet aanwezig zijn van een kantinemedewerker en het wel aanwezig zijn van een trainer kan die op verzoek het licht aan doen op de tennisbanen in de donkere periode van het jaar.  
 
COMPETITIE en TOERNOOIEN  
 
Tijdens de, door de KNLTB, georganiseerde competitie en toernooien, krijgen competitiespelers of toernooispelers voorrang op de gravel banen. De Verenigings Competitie Leider (VCL) of de Verenigings Toernooi Leider (VTL) zal in overleg met TSM (Tennis School Maat) de baanbezetting van de gravelbanen bepalen. De kunstgrasbanen zullen dan altijd vrij blijven voor recreanten (baan 9 mogelijk training).  
 
De VCL of VTL draagt er zorg voor dat gravelbanen niet onnodig gereserveerd blijven voor de competitie of toernooien. De banen moeten worden vrijgegeven zodra ze niet gebruikt worden. Dit kan ook tijdelijk tijdens een speeldag.
 
Deelnemers aan een competitie of een toernooi mogen op de dag dat zij competitie of toernooi spelen niet afhangen op de voor recreanten gereserveerde banen. Zij mogen alleen inspelen als er banen leeg zijn, zonder afhangen en zij moeten de baan verlaten zodra er recreanten hebben afgehangen.  
 
LESBANEN  
 
De trainers dienen op het Afhangbord de banen tijdig maar niet onnodig te reserveren. Raadpleeg voor lessen de informatieborden en de website.  
 
Indien er op zaterdag competitie of toernooiwedstrijden gespeeld moeten worden, worden alle lessen op vrijdag alleen op de banen 10-14 gegeven, in verband met het speelklaar maken van de banen voor de competitie.  
 
Indien de gravel banen niet bespeelbaar zijn, mogen de trainers grasbaan 9 gebruiken, na reservering op het Afhangbord.
 
SCHOOLTENNIS  
 
Schooltennis zal worden gegeven op de grasbanen 7 t/m 9, eventueel aangevuld met baan 10 en 11. TSM draagt zorg voor het tijdig maar niet onnodig reserveren van de benodigde banen.  
 
Tijdens de dagen en tijden dat er toernooi of competitie wordt gespeeld zal er geen schooltennis worden verzorgd.
 
INTRODUCEREN  
 
Als lid van de LTCB mag men een introducee meebrengen. Men dient zich daarvoor te melden bij de bar in het clubhuis. De medewerkers zorgen ervoor dat men, op vertoon van zijn geldige ledenpas, met de introducé kan tennissen. Men dient wel een vergoeding te betalen voor de introducé. Men kan, met een maximum van 5 keer per jaar, uitsluitend worden geïntroduceerd door een lid van de LTC Barneveld. De naam van het LTCB lid wordt ter controle geregistreerd. Het introducerende LTCB lid is verantwoordelijk voor de introducee om zich aan de geldende regels te houden.  
 
’s Avonds mag er niet geïntroduceerd worden, wegens de drukte en de voorrang van de leden.  
 
Alternatief kan een lid uiterlijk 2 dagen van te voren een email naar [email protected] sturen met het verzoek voor een baanreservering, gewenste tijd en de naam van de introducee. Het introductiegeld moet dan per bank voldaan worden en een bestuurslid zal de reservering in het systeem maken en bevestigen.      
 
ALLE LEDEN VAN DE LTC "BARNEVELD" WORDEN GEACHT HET BAANREGLEMENT TE KENNEN EN OP DE JUISTE WIJZE TE HANTEREN.  
 
HET BESTUUR VAN DE LTC “BARNEVELD” juni 2023 
Baanreglement LTCB 062023.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 342 414 491

Adres

Plantagelaan 31
3772 MB Barneveld

KVK-nummer

40121203