Lidmaatschap

Lid worden?

Inschrijven als lid kun je door het electroninische inschrijfformulier in te vullen (klik op de knop "LID WORDEN?" rechts bovenaan deze pagine) en upload  een recente pasfoto samen met dit formulier.

Het lidmaatschap loopt voor senioren van 1 januari tot en met 31 december. Voor jeugdleden van 1 april t/m 31 maart. En wordt stilzwijgend verlengd, tenzij er voor 31 december voor de senioren of voor 31 maart voor de jeugdleden wordt opgezegd. Alle leden (m.u.v. zomerleden) worden automatisch lid van de KNLTB. 

Men kan inschrijven voor Tennis en of voor Padel of voor beiden

Wilt u contact opnemen met onze ledenadministratie?

Stuur dan een e-mail naar [email protected] of bel naar 0342-414491.

Henk Zeggelaar
Ledenadministratie L.T.C. Barneveld
Plantagelaan 31
3772MB Barneveld
M. 06-22388569
T. 0342-415374
 

Contributie

Het senioren lidmaatschap voor Tennis of Padel loopt van 1 januari t/m 31 december.

 • 151,00 voor jonge seniorleden (t/m het jaar waarin men 21 jaar wordt).

 • 205,00 voor seniorleden (vanaf het jaar waarin men 22 jaar wordt).

 • 25,00 voor non-actieve leden.

 • 80,00 afkoop voor clubdienst (senioren t/m het jaar waarin men 67 jaar wordt *).

Voor een combinatie lidmaatschap van Tennis en Padel geldt een opslag;

 • De opslag voor jonge senioren is € 51,00 per jaar.

 • De opslag voor senioren is € 69,00 per jaar

De contributie kan éénmalig of in gelijke maandelijkse bedragen worden geïncasseerd.

Verplichte werkzaamheden

Senioren zijn verplicht 8 uur werkzaamheden te verrichten per kalender jaar (m.u.v. het 1e kalender jaar).  Deze verplichting kan worden afgekocht.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • clubgebouw schoonmaken

 • banen speelklaar maken

 • kantinedienst

Inschrijven?

Klik op de knop "Lid worden?" rechts boven aan deze pagina en je kunt het inschrijfformulier invullen. Bij het juist invullen van de verplichte velden kunt u het formulier verzenden naar onze ledenadministrateur.

 

Jeugd

Het jeugdleden lidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart.

Junioren nemen een pakket af. Dit pakket bestaat uit de contributie en 38 weken tennisles

 • Pakket 1 – € 284,00 per jaar (t/m het jaar waarin men 10 jaar wordt), groepen van 8-10  kinderen, 1 uur per les.

 • Pakket 2 – € 307,00 per jaar (t/m het jaar waarin men 12 jaar wordt), groepen van 8-10 kinderen, 1 uur per les.

 • Pakket 3 – € 328,00 per jaar (t/m het jaar waarin men 17 jaar wordt), groepen van 8 jeugdspelers, 1 uur per les.

 • Pakket 4 – € 92,00 per jaar (t/m het jaar waarin men 17 jaar wordt, exclusief les, NIET aanbevolen).

De pakketten kunnen éénmalig of in gelijke maandelijkse delen worden geïncasseerd.

Bij en combinatie lidmaatschap van Tennis en Padel, geldt een opslag;

 • 16,00 (t/m het jaar waarin men 10 jaar wordt).

 • 24,00 (t/m het jaar waarin men 12 jaar wordt)

 • 31,00 (t/m het jaar waarin men 17 jaar wordt)

Lidmaatschap beëindigen

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, tenzij er voor 31 december(seniorleden of 31 maart (jeugdleden) wordt opgezegd. U beeindigt het lidmaatschap per e-mail ([email protected]vóór 31 december of 31 maart van het lopende jaar. Het lidmaatschap van de KNLTB wordt automatisch beëindigd wanneer u uw lidmaatschap van de LTC Barneveld opzegt.

Non-actief
Is er vóór aanvang van het seizoen bekend dat u gedurende een langere periode niet in de gelegenheid bent om actief te spelen? Voor een gereduceerd tarief van € 25,00 (met behoud van alle rechten en plichten) wordt u “non-actief lid”. Tijdens het seizoen kunt u weer actief lid worden, waarbij een aangepaste contributie wordt berekend.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 342 414 491

Address

Plantagelaan 31
3772 MB Barneveld