Lidmaatschap

Lid worden?

Inschrijven als lid kun je door het elektronische inschrijfformulier in te vullen (klik op de knop "LID WORDEN?" rechts bovenaan deze pagina) en upload  een recente pasfoto samen met dit formulier.

Het lidmaatschap loopt voor senioren van 1 januari tot en met 31 december. Voor jeugdleden van 1 april t/m 31 maart. En wordt stilzwijgend verlengd, tenzij er voor 31 december voor de senioren of voor 31 maart voor de jeugdleden wordt opgezegd. Alle leden (m.u.v. zomerleden) worden automatisch lid van de KNLTB. 

Men kan inschrijven voor Tennis en of voor Padel of voor beiden

Wilt u contact opnemen met onze ledenadministratie?

Stuur dan een e-mail naar [email protected] of bel naar 0342-414491.

Henk Zeggelaar

Ledenadministratie LTC Barneveld

Plantagelaan 31

3772MB Barneveld

Tel: 06-22388569 of 0342-415374

 

Contributie

Het senioren lidmaatschap voor Tennis of Padel loopt van 1 januari t/m 31 december.

 • € 155,00 (€ 12,92 p/m) voor jonge seniorleden (t/m het jaar waarin men 21 jaar wordt), op dit moment alleen Tennis, LEDENSTOP voor PADEL. 

 • € 210,00 (€ 17,50 p/m) voor seniorleden (vanaf het jaar waarin men 22 jaar wordt), op dit moment alleen Tennis, LEDENSTOP voor PADEL. 

 • € 110,- (eenmalige jaarlijkse betaling) Padel overdag lidmaatschap, weekdagen tot 17.00 uur + weekenddagen. 

 • € 26,00 voor non-actieve leden.

 • € 80,00 afkoop voor clubdienst (senioren t/m het jaar waarin men 67 jaar wordt *).

Voor een combinatie lidmaatschap van Tennis en Padel geldt een opslag;

 • De opslag voor jonge senioren is € 52,00 per jaar.

 • De opslag voor senioren is € 71,00 per jaar

 • De opslag voor een Padel overdag lidmaatschap is € 40,- per jaar.

De contributie kan éénmalig of in gelijke maandelijkse bedragen worden geïncasseerd.

Verplichte werkzaamheden

Senioren zijn verplicht 8 uur werkzaamheden te verrichten per kalender jaar (m.u.v. het 1e kalender jaar).  Deze verplichting kan worden afgekocht.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • clubgebouw schoonmaken

 • banen speelklaar maken

 • kantinedienst

Inschrijven?

Klik op de knop "Lid worden?" rechts boven aan deze pagina en je kunt het inschrijfformulier invullen. Bij het juist invullen van de verplichte velden kunt u het formulier verzenden naar onze ledenadministrateur.

 

Jeugd

Het jeugdleden lidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart.

Junioren nemen een pakket af. Dit pakket bestaat uit de contributie en 41 weken tennisles.

 • Pakket 1 – € 354,- per jaar (t/m het jaar waarin men 10 jaar wordt), groepen van 8-10  kinderen, 1 uur per les (€ 29,50 p/m).

 • Pakket 2 – € 378,- per jaar (t/m het jaar waarin men 12 jaar wordt), groepen van 8-10 kinderen, 1 uur per les (€ 31,50 p/m).

 • Pakket 3 – € 399,- per jaar (t/m het jaar waarin men 17 jaar wordt), groepen van 8 jeugdspelers, 1 uur per les (€ 33,25 p/m).

 • Pakket 4 – € 94,00 per jaar (t/m het jaar waarin men 17 jaar wordt, exclusief les, NIET aanbevolen, € 7,83 p/m).

De pakketten kunnen éénmalig of in gelijke maandelijkse delen worden geïncasseerd.

Bij en combinatie lidmaatschap van Tennis en Padel, geldt een opslag;

 • € 17,00 (t/m het jaar waarin men 10 jaar wordt).

 • € 25,00 (t/m het jaar waarin men 12 jaar wordt)

 • € 32,00 (t/m het jaar waarin men 17 jaar wordt)

Lidmaatschap beëindigen

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, tenzij er voor 31 december (voor seniorleden) of 31 maart (voor jeugdleden) wordt opgezegd. U beeindigt het lidmaatschap per e-mail ([email protected]vóór 31 december of 31 maart van het lopende jaar. Het lidmaatschap van de KNLTB wordt automatisch beëindigd wanneer u uw lidmaatschap van de LTC Barneveld opzegt.

Non-actief

Mocht je onverhoopt, vanwege een medische reden, tijdelijk niet meer in staat zijn actief te spelen, dan kun je tegen betaling van € 26,00 op non-actief worden gesteld (Bedrag is eenmalig per kalenderjaar). Tijdens deze periode zal de contributie worden stopgezet. Zodra er weer actief gespeeld gaat worden zal de contributie betaling weer worden opgestart.

De non-actief periode duurt minimaal 3 maanden. Tijdens de gehele non-actief periode zal de Ledenpas geblokkeerd worden zodat er niet afgehangen kan worden om een baan te reserveren. Het KNLTB lidmaatschap zal voor maximaal twee jaar doorlopen, daarna wordt dat stopgezet. Aanvragen en beëindigen van de non-actief periode loopt via de ledenadministrateur, zie de gegevens bovenaan de pagina.

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 342 414 491

Adres

Plantagelaan 31
3772 MB Barneveld

KVK-nummer

40121203